Ахметова, . 2017 Feb 8. МЕДИAОБРAЗОВAНИЕ КAЗAХСТAНA: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. Серия Журналистики. [Онлайн] 40:2