Ахметова, Л.. " МЕДИAОБРAЗОВAНИЕ КAЗAХСТAНA: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ." Серия Журналистики [Онлайн], 40.2 (2016): n. pag. Веб. 23 Apr. 2019