АХМЕТОВА, Л. С.. Медиaобрaзовaние Кaзaхстaнa: решение проблем. Серия Журналистики, [S.l.], v. 40, n. 2, feb. 2017. ISSN 2617-7978. Доступно на: <http://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/553>. Дата доступа: 21 apr. 2019