Ахметова, . 2017 Feb 8. Медиaобрaзовaние Кaзaхстaнa: решение проблем. Серия Журналистики. [Онлайн] 40:2