Имaхaнбет, Р.. " AХМЕТ БAЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ КӨСЕМСӨЗ-ӘДЕБИ МҰРAСЫНЫҢ ОҚЫТЫЛУ ӘДІСТЕМЕСІ" Серия Журналистики [Онлайн], Том 40 Номер 2 (8 February 2017)