Баспа қызметіндегі авторлық құқық мəселелері. Проблемы авторского права в издательской деятельности.

  • B. O. Asembaeva Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Аннотация

Қазақстан Республикасының «Авторлық құқық жəне сабақтас құқықтар туралы» заңына сəйкес, баспақұқықтық қатынастар субъектісі болып табылады. Баспа құқық иеленушілермен жасалатын авторлық шарттар бойынша, авторлық құқық объектілерін қайта шығаруға жəне таратуға байланысты мүліктік құқықтарға ие болады. Бұл шарттарды жасау кезінде туындыны жариялау жəне оны жарыққа шығару сияқты заңды фактілердің құқықтық салдарларын да, сол шығармаға байланысты авторлық құқықтың əрекет ету мерзімін жəне мүліктік құқықтардың мұрагерлікке өту мəселелерін де ескеру қажет.
Автор статьи рассматривает основные вопросы авторского права в издательской деятельности. А также затрагивает правовые вопросы использования объектов авторского права и организации договорных отношений в издательской деятельности. Подчеркивает значение соблюдения правил и принятия меры предотвращения нарушений авторских прав и более возрастающую важность и значение охраны авторского права.

Литература

1 Оразалинов С. «Авторды қорғау – руханиятты қолдау». – Алматы: Жеті жарғы, 2000.
2 ҚР Азаматтық кодексі. Жалпы бөлім. 125-бап.
3 Авторлық құқық жəне сабақтас құқықтар туралы ҚР заңы. – Алматы: Жеті жарғы, 2006. 9-бабы, 2-тармағы.
4 Оразалинов С. «Авторды қорғау – руханиятты қолдау». – Алматы: Жеті жарғы, 2000.
Опубликована
2016-02-08
Как цитировать
ASEMBAEVA, B. O.. Баспа қызметіндегі авторлық құқық мəселелері. Проблемы авторского права в издательской деятельности.. Серия Журналистики, [S.l.], v. 33, n. 1, feb. 2016. ISSN 2617-7978. Доступно на: <http://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/214>. Дата доступа: 20 may 2019
Раздел
Издательское дело и дизайн

Ключевые слова

санаткерлік меншік, баспа, автор, авторлық шарт, авторлық құқық объектілері, конвенция, авторлықтың ақиқаттылығы, халықаралық шарттар, құқықтық қатынастар субъектілері.